Verdere toename consumptie duurzame producten

Vorig jaar hebben consumenten voor het zesde jaar op rij meer duurzame producten gekocht.

De verkoop steeg met 12 procent. Vooral de verkoop van duurzame eieren (24 procent) en vis (22 procent) is gestegen.

Dit blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2015 die staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) dinsdag 15 november 2016 naar de Tweede Kamer stuurde.

Duurzame producten zijn producten die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de sociale- en milieueffecten binnen de levenscyclus. Leveranciers van deze producten leveren een bijdrage aan het milieu en de samenleving.

  • Het aandeel duurzaam voedsel binnen de totale voedselbestedingen is gestegen van 7% in 2014 naar 8% in 2015. Dit is gemeten over 3 grote afzetkanalen: Supermarkten, Specialzaken en Foodservice (“buitenhuishoudelijke markt”)
  • De buitenhuishoudelijke markt (horeca en catering) heeft een omzetgroei van 10% in duurzaam voedsel laten zien.

 

Buitenhuishoudelijke markt: omzet vlees in de lift, zuivel en drank omlaag

De buitenhuishoudelijke markt heeft een omzetgroei van 10% in duurzaam voedsel laten zien. In deze markt is communicatie van duurzaamheidsaspecten van voedsel vaker een business-to-businessaangelegenheid dan in de retail, omdat producten vlak voordat ze verkocht worden vaak ter plekke van verpakking ontdaan, bewerkt of (uit verschillende ingrediënten) gemaakt worden. De grootste absolute stijger en ook de grootste omzetgroep in duurzaam is Koffie en thee met een stijging van € 478 mln. in 2014 naar € 572 mln. in 2015. Ook hebben duurzame koffie en thee het grootste marktaandeel (29%) van duurzaam product in eigen productgroep in 2015. Procentueel heeft Vlees en vleeswaren de grootste omzetstijging (+77%) gekend. Bij Zuivel en Dranken zijn juist minder omzetten aan duurzame producten geregistreerd: respectievelijk -16% en -65%. Met name biologische frisdranken en sappen hebben in 2015 een minder goed jaar gedraaid.

monitorduurzaam2015-2014-tab5

De meeste verkoopkanalen binnen de buitenhuishoudelijke markt – met uitzondering van Verkooppunten ‘onderweg’ (pompshops, faciliterende foodservice bij vervoer en dergelijke) – laten een stijging in consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel in 2015 zien. In zorginstellingen is in 2015 de grootste procentuele toename van verkoop van duurzaam voedsel geweest (+48%) ten opzichte van het jaar ervoor. In Verkooppunten ‘onderweg’ is er een daling (-14%) in dezelfde periode.

monitorduurzaam2015-2014-tab6

Het rapport is als pdf te downloaden vanaf de Agrimatie-website van Wageningen Economic Research.
http://www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=2810

De cijfers over de “buitenhuishoudelijke markt” (Out-of-home) zijn afkomstig van Foodstep.

 duurzaam_keurmerken2014

Productgroepen nader bekeken, door Foodstep

In 2015 zet de trend van keuze voor eerlijk, transparant en lokaal door bij de inkoop van horeca en catering. In 2014 maakte het aandeel duurzame producten al een grote sprong in Out-of-Home, vooral omdat meer gecertificeerde grondstoffen beschikbaar zijn gekomen voor producten voor horeca en catering. (o.a. Fairtrade koffie en UTZ chocolade).
Voor horeca is het niet zozeer een keuze vanwege een wettelijke regelgeving maar omdat de gast het verwacht. In catering van bedrijven en zorg wordt in een krimpende markt in 2015 wel meer bewust gekozen voor duurzame varianten van producten.

Koffie-thee-cacao
De koffie en thee is goed voor meer dan de helft van de duurzame consumptiewaarde. Het aandeel duurzaam hierbinnen stijgt harder dan mainstream.
Voor UTZ is Douwe Egberts de grote speler in het productaanbod. Alle espresso-bonen van DE zijn UTZ, en espresso wint out-of-home ook in 2015 ten koste van filter en instant. In catering neemt espresso een steeds belangrijkere plek in, en de keuze voor duurzaam wordt gestimuleerd door de opdrachtgever (de locatie).
Het tweede grootste keurmerk in koffie/thee/cacao OOH is fairtrade.
Fairtrade is goed vertegenwoordigd in restaurants en hotels. Fairtrade kreeg medio 2014 in on-the-move een impuls door de keuze van Shell voor Starbucks. In 2015 krijgt fairtrade ook voet aan de grond in cafes/leisure.

Zuivel: Bio maar ook UTZ:
BIO/EKO heeft in OOH al meerdere jaren voet aan de grond.
UTZ kwam in 2014 sterk opzetten in Zuivel (Chocolademelk en Chocoladedessert). Het warme jaar 2015 gaf een terugval chocolade zuivel in restaurants en hotels.

Vlees en vleeswaren: Beter Leven scoort in bedrijfscatering
In de vleeswaren zien we Beter Leven verder groeien, vooral in bedrijfscatering.
Bij vlees kiezen restaurants in 2015 meer voor de duurzame varianten.

Vis: MSC stijgt
De uitgaven aan MSC vis zijn gestegen 2015, na twee jaren van daling. Het aanbod van MSC vis bepaalt in belangrijke mate de keuze bij bedrijfscatering en horeca.

Brood: stijging Bio/EKO aandeel houdt aan
Het gebruik van bijzondere broden is populair in Out-of-home.
Bio/EKO lift in 2014 en 2015 mee op het succes van ‘rustiek’/’ambachtelijk’.

AGF: Bio/EKO en Fairtrade in bedrijfscatering
Duurzame groente en fruit vinden we vooral bij bedrijfscatering. Het deel BIO/Eko samen met milieukeur blijft stabiel in 2015. Met een stijgende deel fairtrade (bananen ed) geeft dit voor totaal AGF een stijging in duurzaamheid.

Eieren: Meer vrije uitloop
Eieren zijn een relatief kleine productgroep in horeca en catering, maar jaar-op-jaar neemt de keuze voor duurzame eieren toe. In 2015 is het aandeel “Vrije uitloop eieren” gegroeid naar 19% van het totale gebruik.

De verzamelgroep Overig Voedsel: diverse duurzame producten
De groep ‘Overige DKW’ bevat ondermeer chocolade, koek, snacks, soepen en salades.
De fabrikanten van bonbons en koekjes voor bij de koffie kiezen ook voor onderscheidend vermogen op duurzame keurmerken.
In catering is de keuze voor de duurzame versie van vleessnacks en broodsalades toegenomen. Biologische frisdrank en sap heeft in 2015 een minder goed jaar gedraaid, na een hype in 2014.
De totale groep Overig voedsel maakt in 2015 een pas op de plaats in duurzaamheid na een aantal eerdere jaren van groei.